Właściciel

Zdzisław Iwanejko, absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, obecnie Mechatronika. Pracował w zakładach Nencki AG Langenthal w Szwajcarii, gdzie brał udział w projektowaniu agregatów hydraulicznych, stanowiska testowego dla firmy Daimler Benz i samochodu elektrycznego dla poczty szwajcarskiej. Pracownik Politechniki Warszawskiej w latach 1984-1990. Twórca/współtwórca kilku patentów i zgłoszeń patentowych (m.in. PL158082B1, CH680240A5, DD284084A5, DE3920627A1, PCT/PL2014/050054, PCT/IB2014/001834). W latach 1990 -1991 zdobywał doświadczenie jako inżynier sprzedaży w firmie Codico (Perchtoldsdorf , Austria).

Założyciel firmy Iwanejko Electronics (przedstawiciel/dystrybutor firm takich jak Sanyo Semiconductor, Mitel Semiconductor, South African Micro Electronics Systems), której duża część (w tym głównie prawa własności niematerialnych i prawnych) zostały sprzedane w 1999 roku do skandynawskiej grupy Bergman &Beving Electronics A/S. Dwukrotnie zdobył tytuł Mitel Semiconductor EMEA Distributor of the Year.  Współpraca z firmami Ernst&Young i KPMG przy przekazywaniu praw i składników majątku oraz organizowaniu nowej firmy. Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu ACTE Components Sp. z o.o.

W latach 2002 – 2015 przedstawiciel firm Lightmaze (Niemcy), Fiso (Kanada) i Enfis (Wlk. Brytania) .

Posiada wiedzę i praktykę w dziedzinie hydrauliki, mechaniki, elektroniki i optoelektroniki (wiele lat pracy jako inżynier konstruktor), jak również znajomość procesu patentowania i prowadzenia biznesu (doświadczenie: od założenia start-up’u jako jednoosobowej działalności gospodarczej, jego rozwoju przez kilka lat, do sprzedaży części firmy do skandynawskiego inwestora i funkcjonowania jako dyrektor zarządzający i członek zarządu w strukturze międzynarodowego koncernu).