Fill-teemer

Jak dolać płyn do spryskiwacza bez podnoszenia maski

Fill-teemer to urządzenie umożliwiające uzupełnianie płynu w zbiorniku (ewentualnie jego opróżnianie) do określonego poziomu (ciśnienia). Po osiągnięciu właściwego poziomu nalewak zostaje odłączony automatycznie. Istnieje rozwiązanie pozwalające na usytuowanie wlewu poniżej poziomu cieczy w zbiorniku z zaworem suchorozłączalnym. Wlew może się  wtedy znajdować poniżej zbiornika. Takie rozwiązanie daje większą elastyczność w usytuowaniu zbiornika na płyn.  Typowym zastosowaniem jest zestaw do uzupełniania płynu spryskiwacza w samochodzie. Zawór wlotowy umocowany np. na kratce atrapy chłodnicy umożliwia nalewanie płynu bez otwierania maski. Po osiągnięciu właściwego poziomu płynu w zbiorniku czujnik wysyła sygnał do zaworu , który automatycznie rozłącza zawór i nalewak powodując jego zamknięcie.