Wolves Summit

Zaprezentowaliśmy proponowane przez nas rozwiązania podczas drugiej edycji Wolves Summit, odbywającej się w Warszawie w dniach 26-28 października 2015. Wolves Summit to międzynarodowa konferencja poświęcona innowacyjności i przedsiębiorczości. Mieliśmy możliwość nawiązania wartościowych kontaktów z innymi start up’ami, jak również inwestorami. 


http://wolvessummit.wistia.com/medias/1uxjk6exqe

Automechanika 2014

Zaprezentowaliśmy nasze urządzenia na największych targach części samochodowych na świecie-Automechanika 2014 we Frankfurcie nad Menem we wrześniu 2014 roku, nasze produkty wzbudziły duże zainteresowanie a jednocześnie zebraliśmy wiele uwag, co doprowadziło do poprawy istniejących produktów jak również postania zupełnie nowych rozwiązań.